0

روزنه rowzane | » تجمع بزرگ مردمی علیه بی آبی در شهر کرد.ادامه تحصن و اعتراضات شبانه روزی کشاورزان و مردم اصفهان

تصویر پیدا نشد !
بازدید 9


امروز سوم آذر ماه تجمع بزرگی از کشاورزان و مردم شهرکرد در مرکز این شهر برگزار شد. اعتراض مردم به اجرای طرح‌های غارت آب و انتقال آب توسط مافیای آب در جهت سودجویی هایشان و سیاست های تخریبی سرمایه داری مافیایی حاکم است. پخش ترانه دایه دایه وقت جنگه، فضای پرشوری از اعتراض ایجاد کرده بود.  حکومت تلاش میکند با دامن زدن به تبلیغاتی چون انتقال آب شهر کرد و خوزستان به اصفهان بین مردم تفرقه ایجاد کنند.مردم علیه این تفرقه افکنی ها ایستاده و شعار اتحاد اتحاد سر میدهند و پاسخشان اینست  که اگر عامل اینست چرا هر سه استان اصفهان، چهارمحال و خوزستان خشک و بی آبند. چرا زمین در همه جا فرونشست کرده است. شعارهای دیگر مردم در ایران روز عبارت بودند از: “این جا چهارمحاله، بردن آب محاله”، ” چهارمحالی میمیرد  ذلت نمیپذیرد ” . مردم در دفاع از زندگی و معیشتشان به پا خاسته اند.

از سوی دیگر تحصن شبانه روزی کشاورزان و مردم اصفهان همچنان ادامه دارد. شب گذشته تجمع کنندگان در برابر تفرقه افکنی های حکومتیان در صفوف اعتراضات مردمی در استانهای اصفهان،  چهارمحال و بختیاری و خوزستان با شعارهایی چون “اصفهان، شهر کرد، اتحاد اتحاد”، “اصفهان خوزستان اتحاد اتحاد” به این تشبثات پاسخ دادند و بر همبستگی و اتحاد تاکید گذاشتند. در شامگاه دیشب همچنین شعارهای دیگری چون “این همه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی”، “زاینده رود جاری، حق مسلم ماست!”، “تا حق خود نگیریم، از اینجا نمیریم! ” صدای اعتراض خود را بلند کرده و بر ادامه اعتراضاتشان تاکید گذاشتند.

کشاورزان و مردم شهر اصفهان برای روز جمعه پنجم آذر ماه فراخوان به تجمع بزرگ داده اند و همه مردم را دعوت به شرکت در تجمع کرده اند. خشک شدن زاینده رود، فرونشست زمین، کویر شدن تالاب گاوخونی و پخش ریزگرد های آلوده به ضایعات کارخانجات و مواد اتمی مساله همه مردم اصفهان است. خواست فوری مردم جاری شدن آب در زاینده رود و اختصاص بودجه لازم برای بازسازی تخریب های صورت گرفته زیست محیطی بر اساس نقشه های کارشناسانه و کوتاه شدن دست مافیای آب از سر مردم است. کشاورزان بر حقابه فوری پاییزی تاکید دارند. 

در خوزستان نیز مردم برای پنجم آذر ماه به تجمع در مقابل کتابخانه مرکزی کیانپارس شهر اهواز فراخوان  داده اند. در خوزستان در مرداد ماه شاهد خیزش مردمی علیه بی آبی بودیم. امروز نیز اعتراض مردم به بی آبی و آلودگی آب و قاطی شدن آب فاضلاب با آب شرب و جاری شدن فاضلاب در سطح شهر است.

مردم شهر کرد، مردم خوزستان و مردم در جاهای مختلف کشور امروز الگوی تحصن و تجمعات شبانه روزی اصفهان را در مقابل خود دارند. تجمعاتی که به آن التحریر اصفهان میگویند و به محلی برای جمع شدن، تصمیم گیری و یک اعتراض سازمانیافته و متحد مردمی تبدیل شده است. تجمعاتی که در آن شور همبستگی موج میزند و تاریخی است. حزب کمونیست کارگری با اعلام حمایت از این اعتراضات، مردم در تمام استانها را به پیوستن به این اعتراضات و اعلام حمایت به هر شکل ممکن با مردم اصفهان و خوزستان و شهر کرد فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ آذر ۱۴۰۰ ، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :